Video Screens
from the Operator at Kyiv

Video Screens
from the Operator at Kyiv

Video Screens
from the Operator at Kyiv

Video Screens
from the Operator at Kyiv

Screen addresses:

 Kiev, st. Velyka Vasylkivska, 22

 Kiev, Druzhby Narodov Boulevard, 14

 Kiev, Victory Avenue, 35

 Kiev, st. Naberezhno-Khreshchatitskaya / st. Lower Shaft

For more information